Om oss

Globalt perspektiv med tyska rötter
Medac är ett globalt läkemedelsföretag som grundades 1970 i Hamburg, Tyskland, vilket även idag är basen för bolagets verksamhet. Vi är specialiserade på utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Våra produkter är främst utvecklade och tillverkade i Tyskland och används idag i mer än 70 länder.

Varje människa har ett unikt behov
Det är ofta patienter med allvarliga och inte sällan kroniska sjukdomar som ordineras våra läkemedel. Vi är stolta över att kunna erbjuda flera olika behandlingsalternativ, vilket gör att sjukvårdspersonalen kan anpassa behandlingen utefter den enskilde patientens behov. Alla människor är unika och har personliga behov och önskemål i sin sjukdom.

Inom våra fokusområden har vi innovativa nischprodukter, vilka kan hjälpa patienter med ovanliga sjukdomar och unika behov. Andra kan med fördel behandlas med väletablerade läkemedel som vi kan leverera med konkurrenskraftiga villkor. Vi erbjuder behandlingsalternativen vilka möjliggör för sjukvårdspersonalen att välja den bästa behandlingen för den enskilde patienten.

Utveckling av nytt läkemedel eller förbättring av etablerade behandlingsalternativ
I mer än 40 år har Medac bidragit till den medicinska utvecklingen och forskningen. Vårt engagemang har under de senaste åren utvecklats ytterligare och vi fortsätter med att investera både i forskning, kliniska prövningar och farmaceutisk utveckling av nya beredningsformer.

Innovation för oss betyder att vi vill göra saker bättre och smartare än idag. Detta sker med både små och stora kliv, vilket innebär att vi driver projekt med målet att utveckla helt nya, banbrytande läkemedel, men att vi även investerar i att vidareutveckla och förbättra beprövade och etablerade läkemedel.

Vi har åtskilliga lovande utvecklingsprojekt i vår pipeline som vi tror kan göra en skillnad för patienterna, i synnerhet för vissa former av cancer samt autoimmuna sjukdomar.