Inlägg av Admin medac

Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox är en 2-stegs interaktiv hjälp till användning av EAU’s riktlinjer för icke-muskelinvasiv blåscancer. 1) Den ger användaren möjlighet att identifiera riskklassen av ytliga tumörer i urinblåsan med 6 diagnostiska faktorer, definierat i EAU’s riktlinjer. 2) Den länkar och visar kirurgiska och konservativa instillationsregimer, som rekommenderas för motsvarande EAU-tumörriskklass. Baserat på de nyaste riktlinjerna […]

Lomustin förbättrar överlevnaden för glioblastompatienter med metylerad MGMT promotor

En studie som först presenterades på SNO (Society for NeuroOncology) i november 2017 och leddes av Prof. Herrlingen, Bonn, har nu publicerats i Lancet. „Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3” (Lancet 2019;393:678-88) Den här studien kan ses som […]

Medac has received the Yellow Hand Award

Medac received the Yellow Hand Award for the second consecutive time during the European Conference Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is given by ESOP, European Society of Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is awarded to companies who ensure safe transportation and handling of cystostatics throughout the complete supply chain and was first given in […]

Information om förpackningar av Metoject® (metotrexat)

Till följd av att allt fler användare av parenteralt metotrexat föredrar att använda Metojectpen® (förfylld injektionspenna) istället för Metoject® (förfylld spruta), anpassar Medac sig nu genom att minska ner antalet förpackningar av sprutorna, framför allt av de doser som börjar bli små i volym. De förpackningar/doser som nu successivt tas ur sortimentet är; Fortsatt kommer […]

Press release – Alacare®

Innovative therapeutic for the treatment of mild actinic keratoses – first self-adhesive patch for PDT The skin lesion actinic keratosis is associated with an estimated prevalence of up to 60 % in certain populations and bears a high disease burden being considered as precancerous The treatment option with the ALA-PDT patch has not only been […]

Press release

medac passes eco-audit and receives award for environmental management medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH is innovative, successful, sustainable and environment-friendly. The pharmaceutical company has proven that economic prosperity and environmental responsibility are not necessarily a contradiction. To achieve perfect conditions for this objective, medac subjected itself to an auditing procedure according to EMAS and […]