Medac Skandinavien söker Head of Commercial & Supply Chain

Vi söker Head of Commercial & Supply Chain med placering i Malmö. För mer information kring tjänsten samt för att komma till ansökan klicka här.

Intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast!

Vad gör jag vid brist på BCG?

Produktionsproblem gör att tillgången på BCG kommer att vara begränsad. Det är därför viktigt att använda BCG på strikta indikationer och använda alternativa behandlingar där evidens föreligger.

Nu finns svenska rekommendationer publicerade på Cancercentrums hemsida.

Klicka här för att läsa rekommendationerna.

Aktuell information om leveransbesked av BCG finner du här.

Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox är en 2-stegs interaktiv hjälp till användning av EAU’s riktlinjer för
icke-muskelinvasiv blåscancer.

1) Den ger användaren möjlighet att identifiera riskklassen av ytliga tumörer i urinblåsan med
6 diagnostiska faktorer, definierat i EAU’s riktlinjer.

2) Den länkar och visar kirurgiska och konservativa instillationsregimer, som rekommenderas för motsvarande EAU-tumörriskklass.

Baserat på de nyaste riktlinjerna för icke-muskelinvasiv (Ta, T1, CIS) blåscancer, erbjuder appen NMIBC Toolbox ett praktiskt och enkelt sätt att hjälpa den urologiska vårdpersonalen i daglig praxis.

Keywords:
BCG, bladder, bladdercalculator, cancer, EAU, guidelines, mitomycin, neoplasm, tumor, tumour, urinary, urology

Lomustin förbättrar överlevnaden för glioblastompatienter med metylerad MGMT promotor

En studie som först presenterades på SNO (Society for NeuroOncology) i november 2017 och leddes av Prof. Herrlingen, Bonn, har nu publicerats i Lancet.

„Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3(Lancet 2019;393:678-88)

Den här studien kan ses som en milstolpe, då det är mer än 10 år sedan det senast presenterades data, som visar på förbättrad överlevnad med hjälp av ett läkemedel (kombination) till glioblastom-patienter.

Klicka här för att läsa mer om studien

Medac has received the Yellow Hand Award

Medac received the Yellow Hand Award for the second consecutive time during the European Conference Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is given by ESOP, European Society of Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is awarded to companies who ensure safe transportation and handling of cystostatics throughout the complete supply chain and was first given in 2011.

Medac has used this labelling for more than 2 years and the aim of this label is to sensitize all personnel involved in transportation and to protect involved personnel from possible contamination during handling of our products.

Medac has received the Yellow Hand Award

Further information can be found by clicking here