Forskning och utveckling

Medac har under flera decennier byggt upp erfarenhet och expertis av forskning inom onkologi, urologi och autoimmuna sjukdomar. Detta har lett till utveckling av både nischprodukter till sällsynta sjukdomar såväl som förbättrade formuleringar av existerande läkemedel.

Vi vill fortsätta att utveckla olika behandlingsmöjligheter för patienter inom dessa terapiområden. Vi drar stor nytta av att ha våra egna specialister inom diagnostik och medicinsk utrustning i vår utveckling av läkemedel. Resultatet har blivit säkra, bekväma och målinriktade behandlingslösningar.

Medac arbetar aktivt med åtskilliga utvecklingsprojekt, och jobbar med att samla in mer kunskap och data om generiska läkemedel, samt förbättra säkerheten och effekten av de läkemedel som redan finns i vår portfölj.

Vår pipeline är noga utvald och består av projekt där vi med målinriktad forskning förväntar oss att kunna utveckla och registrera nischprodukter till behandling av sällsynta onkologiska och autoimmuna sjukdomar. Exempelvis har Medac genomfört fas 3-studier av treosulfan för konditionering vid allogen stamcelletransplantation.

För mer information om våra utvecklingsprojekt se www.clinicaltrialsregister.eu eller www.clinicaltrials.gov