Informationsmaterial

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom våra terapiområden.

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

Gastroenterologi