Informationsmaterial gastroenterologi

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom gastroenterologi.

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr (engelsk version) 

Metotab®
patientbroschyr

Sulfasalazin medac
patientbroschyr

Metojectpen®
demopenna

Metojectpen®/Metoject®
resecertifikat

Metojectpen®/Metoject®
resenecessär