Informationsmaterial hematologi

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom hematologi.

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

Bendamustine medac
patientbroschyr