Informationsmaterial reumatologi

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom reumatologi.

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr
Guide till föräldrar med barn som lever med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr (engelsk version) 

Metotab®
patientbroschyr

Sulfasalazin medac
patientbroschyr

Metojectpen®/Metoject®
resecertifikat

Metojectpen®/Metoject®
resenecessär

Metojectpen®
demopenna