Informationsmaterial urologi

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom urologi.

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

BCG-medac patientbroschyr
(svensk och engelsk version)

Mitomycin medac patientbroschyr
(svensk och engelsk version)

Nocutil® patientbroschyr