Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox är en 2-stegs interaktiv hjälp till användning av EAU’s riktlinjer för
icke-muskelinvasiv blåscancer.

1) Den ger användaren möjlighet att identifiera riskklassen av ytliga tumörer i urinblåsan med
6 diagnostiska faktorer, definierat i EAU’s riktlinjer.

2) Den länkar och visar kirurgiska och konservativa instillationsregimer, som rekommenderas för motsvarande EAU-tumörriskklass.

Baserat på de nyaste riktlinjerna för icke-muskelinvasiv (Ta, T1, CIS) blåscancer, erbjuder appen NMIBC Toolbox ett praktiskt och enkelt sätt att hjälpa den urologiska vårdpersonalen i daglig praxis.

Keywords:
BCG, bladder, bladdercalculator, cancer, EAU, guidelines, mitomycin, neoplasm, tumor, tumour, urinary, urology