Vårt uppdrag

Förbättra människors hälsa, idag och imorgon

På medac anser vi att hälsa är mänsklighetens mest värdefulla resurs. Vi tar den aldrig för given. Sedan 1970 har vårt uppdrag varit att förbättra patienternas livskvalitet över hela världen genom att tillhandahålla de bästa medicinska behandlingarna som finns tillgängliga.
Ta reda på mer
Förbättra människors hälsa, idag och imorgon

Grundades i Tyskland

Wedel, nära Hamburg, där ligger huvudkontoret för vårt privatägda, internationellt växande läkemedelsföretag.

Över 2 000 medarbetare världen över

En stark laganda, ambitionen att uppnå mer och ett gemensamt mål är vad som förenar oss över hela världen.

Distribution till 91 länder

Alla våra produkter tillverkas i Tyskland och Europa enligt de högsta standarderna och distribueras över hela världen.

551 000 000 euro i

Det är den årliga omsättning som medac genererade under 2022/2023, vilket är ett tecken på vår globala tillväxt. En stor framgång som vi bygger vidare på.

Leveransförmåga på 98%*

Vi är stolta över att vi kan garantera en nästan obegränsad leveransförmåga (*genomsnitt sedan 2021).

< 0,015 ppm* frekvens för klagomål

En exceptionellt låg siffra som visar på vår höga kvalitet i tillverkningen av våra produkter (*parts per million).

Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Upptäck vår kapacitet inom allt från produktutveckling, produktion och distribution till marknadsföring och globala samarbetsmöjligheter.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Engagemang

Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Vårt företagsengagemang sträcker sig från hållbara leveranskedjor och miljöinitiativ till en mångsidig och uppskattande arbetsmiljö.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Ledarskap

Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Som ett privat företag som växer fram ur sektorn för små och medelstora företag följer vi en värdeorienterad ledningsstrategi som bygger på förtroende och partnerskap.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Historia

Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Från lokal distribution av nischprodukter till egen tillverkning av bioläkemedel: utforska medacs tillväxthistoria som börjar 1970.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Våra globala kontor

Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.