Vårt uppdrag:

Improving human health, today and tomorrow

På medac anser vi att hälsa är mänsklighetens mest värdefulla resurs. Vi tar den aldrig för given. Sedan 1970 har vårt uppdrag varit att förbättra patienternas livskvalitet över hela världen genom att tillhandahålla de bästa medicinska behandlingarna som finns tillgängliga.
Improving human health, today and tomorrow

Som ett globalt verksamt läkemedelsföretag arbetar vi ständigt med att förbättra godkända läkemedel och att utveckla innovativa terapier inom reumatologi, urologi, hematologi och onkologi. Vårt uppdrag är att förse patienter över hela världen med originalprodukter, generika och biosimilarer samt diagnostik av hög kvalitet.

Som passionerade experter fokuserar vi vår forskning på våra patienters och kunders behov. Som en integrerad del av hälso- och sjukvården arbetar vi outtröttligt tillsammans med våra partners för att uppfylla de högsta standarderna.

Vi värdesätter relationer och investerar i att verkligen knyta an till våra kunder och partners. På medac tar vi oss tid, ställer de rätta frågorna, lyssnar noga och gör dina utmaningar till våra egna. Vi litar på vår expertis, fattar välgrundade beslut och tänjer ständigt på gränserna för vad som är möjligt. Vår inre drivkraft kräver att vi inte accepterar begränsningar, alltid gör det lilla extra och inte nöjer oss förrän vi kan leverera en effektiv, skräddarsydd lösning.

På så sätt förlorar vi aldrig vårt uppdrag ur sikte och agerar med det långsiktiga målet i åtanke: att förbättra människors hälsa, idag och imorgon.

Läs mer om medac

Engagemang

Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Vårt företagsengagemang sträcker sig från hållbara leveranskedjor och miljöinitiativ till en mångsidig och uppskattande arbetsmiljö.

Historia

Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Från lokal distribution av nischprodukter till egen tillverkning av bioläkemedel: utforska medacs tillväxthistoria som börjar 1970.

Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Upptäck vår kapacitet inom allt från produktutveckling, produktion och distribution till marknadsföring och globala samarbetsmöjligheter.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.