Reumatologi

Pålitlig partner inom reumatologi

Autoimmuna sjukdomar är mycket vanliga i hela världen och förekommer i många olika former. Hur olika dessa tillstånd än må vara innebär de alla en rad kroniska behandlingsbehov för ett brett spektrum av patienter. Immundämpande läkemedel är viktiga vid behandling av autoimmuna sjukdomar. De används för en rad olika autoimmuna sjukdomar, inklusive reumatiska sjukdomar, och har varit en grundpelare i den medicinska behandlingen under många år.
Pålitlig partner inom reumatologi

Förbättra terapier om och om igen

På medac värdesätter vi starkt patienternas autonomi och livskvalitet. Vi har konsekvent tagit itu med ouppfyllda medicinska behov genom att kontinuerligt förbättra och förfina läkemedlen i vår produktportfölj. Idag är medac erkänt som en ledande leverantör av subkutana reumatologiska läkemedel och är mycket uppskattat för sina pålitliga tjänster och leveranser. Förutom läkemedel omfattar medacs produktportfölj immunologiska laboratorietester som möjliggör detektion av specifika autoantikroppar och en helautomatisk kemiluminescensanordning.

Inriktad på forskning och vetenskapligt utbyte

medac är själv involverat i forskning om autoimmuna sjukdomar samt i utvecklingen av läkemedel och diagnostik inom detta område och främjar offentlig forskning. Vårt mål är att kontinuerligt generera nya rön som har en positiv inverkan på den kliniska vardagen och patienternas dagliga liv. Utöver detta uppmuntrar medac också vetenskapligt utbyte genom att organisera globala symposier om autoimmuna sjukdomar, för att erbjuda vidareutbildning för specialister och för att öka medvetenheten. På så sätt arbetar vi nära tillsammans med vårt breda nätverk av myndigheter, viktiga opinionsbildare, den akademiska världen och andra relevanta aktörer.

Våra fokusområden

Onkologi

Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Onkologi har varit ett viktigt fokusområde och en hörnsten i medacs framgångssaga under hela vår företagshistoria. Vi har en stark, decennielång historia av tillförlitliga leveranser av läkemedel och stödjande behandlingar inom en rad onkologiska indikationer.

Hematologi

Innovativa och livräddande behandlingsalternativ

Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac. För att hitta nya behandlingsmetoder för sällsynta sjukdomar tillgodoser medac kritiska behov inom hematologi och har utvecklat innovativa produkter för behandlingar före och efter stamcellstransplantation.

Urologi

Behandla icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Urologi är ett fokusområde av största vikt för medac. Vi har varit aktiva inom detta område nästan ända sedan starten av vårt företag och är inriktade på att utveckla en rad egenutvecklade produkter som tillgodoser en rad olika behandlingsbehov.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.