Hematologi

Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac

Relaterade sjukdomar drabbar både barn och vuxna och är i sig livshotande. Vi är fast beslutna att utforska nya behandlingsmetoder för särläkemedelsindikationer med begränsade eller inga behandlingsalternativ.
Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac

Expertis inom hematologi

Idag har medac djup expertis inom hematologi och en mycket bred portfölj kring vårafokusprodukter, med ett rykte som en exceptionellt pålitlig partner som erbjuder den högsta servicenivån. Genom åren av forskning och utveckling har medac byggt upp ett omfattande nätverk av specialister, opinionsbildare och terapeuter, som utgör grunden förytterligare forskning och expansion av terapeutiska områden baserat på det identifierade kliniska behovet. Dessutom stöder vi inte bara kliniska prövningar och annan forskning för att utöka användningen av våra produkter inom hematologi, utan vi stöder också utbildning och kunskapsöverföring till det medicinska området. På så sätt ser vi till att ännu fler patienter kan dra nytta av våra produkter.

Tillförlitlighet

Genom att tillverka enligt europeiska kvalitetsstandarder kan vi garantera att våra produkter, som används över hela världen, är av hög kvalitet och stabila. Tillförlitliga leveranser spelar också en viktig roll i utvecklingen av nya produkter. Våra ansträngningar att kontinuerligt optimera produktionsprocesserna har i slutändan lett till utvecklingen av produkter som på ett målinriktat sätt tillgodoser såväl patienternas som de kliniska behoven.

 

Våra terapiområden

Reumatologi

Viktig reumatologisk behandling förbättrad

Reumatiska sjukdomar innebär en rad kroniska behandlingsbehov för ett brett spektrum av patienter. Genom att optimera en viktig behandling inom detta område har medac lyckats åstadkomma en betydande förbättring av patienternas livskvalitet.

Urologi

Behandla icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Urologi är ett fokusområde av största vikt för medac. Vi har varit aktiva inom detta område nästan ända sedan starten av vårt företag och är inriktade på att utveckla en rad egenutvecklade produkter som tillgodoser en rad olika behandlingsbehov.

Onkologi

Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Onkologi har varit ett viktigt fokusområde och en hörnsten i medacs framgångssaga under hela vår företagshistoria. Vi har en stark, decennielång historia av tillförlitliga leveranser av läkemedel och stödjande behandlingar inom en rad onkologiska indikationer.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.