Hematologi

Innovativa och livräddande behandlingsalternativ inom hematologi

Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac. Relaterade sjukdomar drabbar både barn och vuxna och är i sig livshotande. Vi är fast beslutna att utforska nya behandlingsmetoder för särläkemedelsindikationer med begränsade eller inga behandlingsalternativ. Vi har till exempel identifierat och tillgodosett kritiska behov inom högdosbehandling med kemoterapi före allogen stamcellstransplantation.
Innovativa och livräddande behandlingsalternativ inom hematologi

Att tänja på gränserna för hematologisk behandling

Vårt engagemang inom hematologi började för över 20 år sedan. Vi har fokuserat vår mångåriga expertis på utvecklingen av egen klinisk innovation, vilket nyligen ledde till godkännandet av en produkt som används i konditioneringsterapin före allogen stamcellstransplantation. Med denna produkt lyckades medac kliniskt förbättra en substans som har studerats väl när det gäller dess toxicitetsprofil och tolerabilitet. Som ett resultat ger den också tillgång till ett potentiellt livräddande behandlingsalternativ (stamcellstransplantation) för patientgrupper som tidigare inte var berättigade till detta sista potentiellt botande behandlingsalternativ. Detta gäller särskilt äldre och samsjukliga patienter samt barn med maligna och icke-maligna sjukdomar.

Nytt momentum

Före denna nya behandlingsstandard från medac för dessa känsliga patientgrupper hade det inte skett några verkliga framsteg inom konditioneringsbehandling inför en allogen stamcellstransplantation på flera år. Detta exempel illustrerar hur vi på medac identifierar och adresserar kliniska behov på ett målinriktat sätt för att förbättra livet och behandlingsalternativen för patienter.

Expertis inom hematologi

Idag har medac djup expertis inom hematologi och en mycket bred portfölj kring våra fokusprodukter, med ett rykte som en exceptionellt pålitlig partner som erbjuder den högsta servicenivån. Genom åren av forskning och utveckling har medac byggt upp ett omfattande nätverk av specialister, opinionsbildare och terapeuter, som utgör grunden för ytterligare forskning och expansion av terapeutiska områden baserat på det identifierade kliniska behovet. Dessutom stöder vi inte bara kliniska prövningar och annan forskning för att utöka användningen av våra produkter inom hematologi, utan vi stöder också utbildning och kunskapsöverföring till det medicinska området. På så sätt ser vi till att ännu fler patienter kan dra nytta av våra produkter.

Tillförlitlighet

Genom att tillverka enligt europeiska kvalitetsstandarder kan vi garantera att våra produkter, som används över hela världen, är av hög kvalitet och stabila. Tillförlitliga leveranser spelar också en viktig roll i utvecklingen av nya produkter. Våra ansträngningar att kontinuerligt optimera produktionsprocesserna har i slutändan lett till utvecklingen av produkter som på ett målinriktat sätt tillgodoser såväl patienternas som de kliniska behoven.

Innovativ cellterapi för att bekämpa GvHD

Ett annat kliniskt behov som vi identifierade och adresserade på medac är steroidresistent akut graft-versus-host-sjukdom (GvHD) hos patienter efter allogen stamcellstransplantation. Vid GvHD uppfattar donatorns immunceller mottagarens celler som främmande och angriper dem. Medac utvecklar för närvarande en cellterapi för denna livshotande sjukdom. Ett undantagstillstånd från den ansvariga tyska myndigheten gör det möjligt för medac att distribuera denna produkt i Tyskland och understryker vår innovativa inställning.

Våra terapiområden

Reumatologi

Viktig reumatologisk behandling förbättrad

Reumatiska sjukdomar innebär en rad kroniska behandlingsbehov för ett brett spektrum av patienter. Genom att optimera en viktig behandling inom detta område har medac lyckats åstadkomma en betydande förbättring av patienternas livskvalitet.

Urologi

Behandla icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Urologi är ett fokusområde av största vikt för medac. Vi har varit aktiva inom detta område nästan ända sedan starten av vårt företag och är inriktade på att utveckla en rad egenutvecklade produkter som tillgodoser en rad olika behandlingsbehov.

Onkologi

Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Onkologi har varit ett viktigt fokusområde och en hörnsten i medacs framgångssaga under hela vår företagshistoria. Vi har en stark, decennielång historia av tillförlitliga leveranser av läkemedel och stödjande behandlingar inom en rad onkologiska indikationer.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.