Improving human
health,
today and
tomorrow

På medac anser vi att hälsa är mänsklighetens mest värdefulla resurs. Vi tar den aldrig för given. Sedan 1970 har vårt uppdrag varit att förbättra patienternas livskvalitet över hela världen genom att tillhandahålla de bästa medicinska behandlingarna som finns tillgängliga.
Vårt uppdrag Vårt uppdrag

Grundades i Tyskland

Wedel, nära Hamburg, där ligger huvudkontoret för vårt privatägda, internationellt växande läkemedelsföretag.

Distribution till 91 länder

Alla våra produkter tillverkas i Tyskland och Europa enligt de högsta standarderna och distribueras över hela världen.

Leveransförmåga på 98%*

Vi är stolta över att vi kan garantera en nästan obegränsad leveransförmåga (*genomsnitt sedan 2021).

Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Upptäck vår kapacitet inom allt från produktutveckling, produktion och distribution till marknadsföring och globala samarbetsmöjligheter.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Engagemang

Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Vårt företagsengagemang sträcker sig från hållbara leveranskedjor och miljöinitiativ till en mångsidig och uppskattande arbetsmiljö.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Historia

Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Från lokal distribution av nischprodukter till egen tillverkning av bioläkemedel: utforska medacs tillväxthistoria som börjar 1970.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Ledarskap

Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Som ett privat företag som växer fram ur sektorn för små och medelstora företag följer vi en värdeorienterad ledningsstrategi som bygger på förtroende och partnerskap.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Karriär

Dedikerade till att göra skillnad

Vi är en stark gemenskap: med mer än 2 000 anställda över hela världen är vi fast beslutna att förbättra människors hälsa. Vårt arbete är mer än bara ett jobb.
Dedikerade till att göra skillnad

Tillgodoser fyra medicinska discipliner med specifika behov

Fokus för vårt arbete på medac är att förbättra etablerade läkemedelsprodukter och diagnostik samt att utveckla nya terapier inom våra fyra nyckelområden reumatologi, urologi, hematologi och onkologi. Vi gör viktiga behandlingar tillgängliga över hela världen - särskilt inom områden där det finns ett otillfredsställt terapeutiskt behov.

Våra globala kontor

Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.