Specialists meeting your specialised needs

Medac statement regarding the coronavirus COVID-19:

At this moment in time, and after consultation of the competent authorities, we do not foresee any interruptions in production and therefore no supply shortages for our medicinal products because of the coronavirus COVID-19.

We support this by a prevention program and our purchasing and production strategy:

  • medac has prepared itself carefully to protect employees and supply chain,
  • medac operates its own production sites in Central Europe and the goods transport within Europe is not limited up to now,
  • generally, medac has more than one supplier for the intermediate products used for its medicinal products,
  • medac has sufficient stocks of all intermediate products so that supply fluctuations will not cause immediate shortages.

Vad gör jag vid brist på BCG?

Produktionsproblem gör att tillgången på BCG kommer att vara begränsad. Det är därför viktigt att använda BCG på strikta indikationer och använda alternativa behandlingar där evidens föreligger.

Nu finns svenska rekommendationer publicerade på Cancercentrums hemsida.

Läs aktuell information om leveransbesked av BCG medac.

Medac Produkter

Se våra registrerade produkter inom samtliga terapiområden.


Medacs produktansvariga

Hitta din närmaste produktansvarig.

Nyheter och Evenemang

Se senaste nyheter och evenemang.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss.