Specialists meeting your specialised needs

Välkommen till Medac Skandinavien!

Vår målsättning är att utveckla och tillhandahålla läkemedel som kan hjälpa patienter med allvarliga sjukdomar till ett förhoppningsvis friskare och bättre liv. Vårt fokus är primärt behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar.
Vi värdesätter en tät dialog med alla intressenter som kan hjälpa oss att göra denna strävan till verklighet.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet, våra produkter och relevanta sjukdomsområden. Är det något du söker men inte hittar på hemsidan, är du varmt välkommen att kontakta oss.Vad gör jag vid brist på BCG?

Produktionsproblem gör att tillgången på BCG kommer att vara begränsad. Det är därför viktigt att använda BCG på strikta indikationer och använda alternativa behandlingar där evidens föreligger.

Nu finns svenska rekommendationer publicerade på Cancercentrums hemsida.

Läs aktuell information om leveransbesked av BCG medac.

Medac Produkter

Se våra registrerade produkter inom samtliga terapiområden.


Medacs produktansvariga

Hitta din närmaste produktansvarig.

Nyheter och Evenemang

Se senaste nyheter och evenemang.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss.