Historia

Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Idag är vi ett internationellt verksamt läkemedelsföretag och distribuerar våra högkvalitativa produkter till 91 länder runt om i världen. Vi har våra rötter i den tyska SME-sektorn och är stolta över vår rika företagshistoria, som går tillbaka till 1970. Och vi är fast beslutna att fortsätta på vår framgångsrika väg för att förbättra människors hälsa över hela världen.

1970 – 1985: Grunden

 • medac grundades 1970
 • Distribution av de första nischprodukterna
 • Specialisering inom onkologi
 • Start av farmaceutisk forskning
 • Utveckling av diagnostiksektorn
06_Theaterstr.jpg

1985 – 2000: Egen produktion och portföljutvidgning

 • Oncotec grundades 1997
 • Utveckling av generika med ytterligare fördelar
 • Utökning av den onkologiska produktportföljen
 • Fortsatt tillväxt inom området autoimmuna sjukdomar
 • Grundande av de första dotterbolagen till medac
Researcher in front of her lab

2000 – idag: Internationalisering och innovativa behandlingar

 • oncomed grundas 2010 och logistikcentret startar sin verksamhet
 • Utveckling av produkter för cellterapi
 • Innovationspris tilldelat av tyska Pharmazeutische Zeitung för cellterapiprodukt 2021
 • Ytterligare marknadstillväxt och expansion till nya länder och kontinenter
 • Första produktgodkännanden i USA och Japan
 • Egen produktion av biologiska läkemedel
 • Över 2 000 personer arbetar på medac 2024

Läs mer om medac

Vårt uppdrag:

Improving human health, today and tomorrow

På medac anser vi att hälsa är mänsklighetens mest värdefulla resurs. Vi tar den aldrig för given. Sedan 1970 har vårt uppdrag varit att förbättra patienternas livskvalitet över hela världen genom att tillhandahålla de bästa medicinska behandlingarna som finns tillgängliga.

Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Upptäck vår kapacitet inom allt från produktutveckling, produktion och distribution till marknadsföring och globala samarbetsmöjligheter.

Ledarskap

Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Som ett privat företag som växer fram ur sektorn för små och medelstora företag följer vi en värdeorienterad ledningsstrategi som bygger på förtroende och partnerskap.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.