Beställ material

Informationsmaterial

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom våra terapiområden. Din beställning tar ett par arbetsdagar för att nå fram.

Denna sida är endast avsedd för sjukvårdspersonal. Om du som patient önskar få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.