Terapiområden

Fyra medicinska discipliner med specifika behov

Vårt arbete på medac är inriktat på att förbättra etablerade läkemedelsprodukter och diagnostik samt att utveckla nya terapier inom våra fyra nyckelområden reumatologi, urologi, hematologi och onkologi. Vi gör viktiga behandlingar tillgängliga över hela världen - särskilt inom områden där det finns ett otillfredsställt terapeutiskt behov.
Fyra medicinska discipliner med specifika behov

Onkologi

Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Onkologi har varit ett viktigt fokusområde och en hörnsten i medacs framgångssaga under hela vår företagshistoria. Vi har en stark, decennielång historia av tillförlitliga leveranser av läkemedel och stödjande behandlingar inom en rad onkologiska indikationer.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Reumatologi

Viktig reumatologisk behandling förbättrad

Reumatiska sjukdomar innebär en rad kroniska behandlingsbehov för ett brett spektrum av patienter. Genom att optimera en viktig behandling inom detta område har medac lyckats åstadkomma en betydande förbättring av patienternas livskvalitet.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Viktig reumatologisk behandling förbättrad

Urologi

Behandla icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Urologi är ett fokusområde av största vikt för medac. Vi har varit aktiva inom detta område nästan ända sedan starten av vårt företag och är inriktade på att utveckla en rad egenutvecklade produkter som tillgodoser en rad olika behandlingsbehov.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Behandla icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Hematologi

Innovativa och livräddande behandlingsalternativ

Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac. För att hitta nya behandlingsmetoder för sällsynta sjukdomar tillgodoser medac kritiska behov inom hematologi och har utvecklat innovativa produkter för behandlingar före och efter stamcellstransplantation.
Ta reda på mer Ta reda på mer
Innovativa och livräddande behandlingsalternativ
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.