Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

På medac arbetar vi outtröttligt för att förbättra livskvaliteten för våra patienter med behandlingar som är av högsta kvalitet. Människor står i centrum för allt vi gör. Deras behov definierar vårt uppdrag: Att göra viktiga behandlingar tillgängliga.
Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Vad vi gör: våra förmågor

Vårt fokus ligger på att förbättra etablerade läkemedelsprodukter och diagnostik samt att utveckla nya läkemedel inom områdena reumatologi, urologi, hematologi och onkologi. Vi har också djupgående expertis inom diagnostik av infektionssjukdomar och onkologiska sjukdomar. Som en mycket erfaren tillverkare, distributör och marknadsförare är vi inte bara engagerade och passionerade i att stödja våra patienter, utan söker också en nära dialog med våra kunder och partners i vårt globala nätverk. Vi strävar efter att stödja varandra, enade i vårt gemensamma mål att tillhandahålla exceptionella lösningar - för att förbättra människors hälsa.

En diversifierad portfölj: förbättring och innovation

Vår breda portfölj fokuserar på beprövade aktiva substanser som vi kontinuerligt förbättrar. Inom specifika nischer med ett stort terapeutiskt behov utvecklar vi nya läkemedel och applikationssystem med hög patientnytta. Vi har till exempel stor erfarenhet av utveckling av cellterapier. Ett annat område med stort terapeutiskt behov är utvecklingen av biosimilarer för behandling av autoimmuna sjukdomar.

Den medicinska expertis som vi har förvärvat under många år är tydlig, till exempel vid behandling av urinblåsecancer, där vi har utfört banbrytande arbete.

Förutom våra generiska produkter har vi på medac utvecklat våra egna produkter, som har bidragit väsentligt till den medicinska utvecklingen. Med våra två dotterbolag oncotec GmbH i Dessau och oncomed a.s. i Brno, Tjeckien, tillverkar vi cytostatika.

Starkt, internationellt växande nätverk

Vi har vårt huvudkontor i Tyskland och är representerade i flera europeiska länder, bland annat Danmark, Finland, Polen, Portugal, Slovakien, Sverige, Island och Tjeckien. Vi har även representationskontor i Kazakstan, Ryssland, Ukraina och Norge samt dotterbolag och innehav i Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Detta globala nätverk gör det möjligt för oss att göra våra behandlingar och tjänster tillgängliga långt utanför Tysklands gränser och att förverkliga vår vision om säker medicinsk vård till förmån för våra patienter över hela världen. Vårt engagemang för försörjningstrygghet genom effektiv varulogistik och en stabil försörjningskedja står i centrum för vår strategi.

Som ett internationellt växande företag från SME (small and medium-sized enterprises)-sektorn lägger vi särskild vikt vid starka personliga relationer med våra partners. Utbytet av idéer på ögonhöjd och den effektiva sammanslagningen av expertis för att förverkliga vår gemensamma vision är av central betydelse för vår filosofi.

Vårt mål är att göra våra behandlingar tillgängliga över hela världen. Därför utökar vi vårt nätverk globalt och etablerar nya, värdefulla partnerskap för att utnyttja marknadspotentialen runt om i världen. När vi blickar framåt ser vi stora möjligheter, särskilt på marknaderna i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika.

Genom våra partnerskap och vår internationella närvaro har vi som mål att förbättra hälsan för patienter över hela världen. Och arbeta tillsammans mot den gemensamma visionen att erbjuda banbrytande terapier och innovativa lösningar där de behövs.

Infographic world regions

Vår CDMO-verksamhet

Sedan vi grundades 1970 har vi trott på lokal och europeisk produktion och har aldrig övervägt att flytta våra tillverkningsanläggningar till utomeuropeiska länder. Detta geografiska fokus gör det nu möjligt för oss att erbjuda våra partners våra tillförlitliga produktionstillgångar av högsta kvalitet. Ett annat viktigt affärsområde för medac är därför expansionen av vår CDMO-organisation (Contract Development and Manufacturing Organisation). Vårt företag är en erfaren partner inom aseptisk bearbetning av injicerbara läkemedel. Vi är specialiserade på steril tillverkning av läkemedel inom den kliniska och kommersiella sektorn för globala marknader och erbjuder skräddarsydda lösningar och omfattande tjänster. Vår expertis omfattar formulering och fyllning av sterila injicerbara läkemedel, tillverkning av hög- och lågpotenta molekyler samt konventionella och komplexa sterila tillverkningstjänster.

Med över 20 års erfarenhet av att uppfylla globala standarder som FDA, ANVISA och PMDA garanterar vi högsta kvalitet och tillförlitlighet. Våra flexibla höghastighetsfyllningslinjer möjliggör produktion av ett brett utbud av förfyllda sprutor och injektionsvialer. Våra kunder drar nytta av korta ledtider och vår tekniska expertis inom tekniköverföring. Vi stöder dem med vår expertis genom hela produktlivscykeln.

Läs mer om vår verksamhet inom kontraktsutveckling och kontraktstillverkning i vår CDMO-tjänstbroschyr.

Partnerskap: tillsammans arbetar vi för morgondagens bästa terapier

Vårt företags vision är att förbättra människors hälsa - även som en pålitlig partner i samarbetet med dig. Med en historia som ett medelstort läkemedelsföretag är vi stolta över vår globalt inriktade produktutveckling, som omfattar ett brett spektrum av kunskap och erfarenhet. Vi är alltid öppna för ny teknik och arbetar oavbrutet med att öka smidigheten och effektiviteten i vår strategi genom kontinuerlig processoptimering.

Vi kan hjälpa till att hitta den optimala lösningen för ouppfyllda marknadsbehov till nytta för patienterna. Vår modulära samarbetsmodell gör det möjligt för oss att arbeta med start-ups, bioteknik- och läkemedelsföretag i olika miljöer - från fullständig produktutveckling till de slutliga godkännandestegen.

De tjänster vi erbjuder på medac omfattar strategisk planering, riktad due diligence, gap-analyser, utformning av omfattande produktutvecklingsplaner och ett etablerat nätverk av viktiga opinionsbildare, akademiker, ideella organisationer, experter och patientrepresentanter.

Vår holistiska expertis: vägen till en godkänd, säljbar produkt

Infographic process steps development

Vår strategi för framtiden

Inom affärsutveckling har vi en tydlig vision: vår strategi för framtiden består av ett paket med uppgifter och processer som syftar till att utveckla och förverkliga tillväxtmöjligheter. Vårt mål är att skapa ett hållbart mervärde - för patienter i nöd.

Vi fokuserar på pågående egenutvecklade utvecklingsprojekt, inklusive vidareutveckling av generika och andra innovativa läkemedel. Våra prestationer är ett bevis på vår framgång: Vi är till exempel den globala marknadsledaren inom en specifik behandling av autoimmuna sjukdomar. Men vi strävar efter att bli mer, särskilt genom att utöka vår nischportfölj med biosimilarer. 

För detta ändamål använder vi oss av en smart blandning av inlicensiering och egen utveckling. Våra strategiska tillvägagångssätt är noggrant anpassade till våra kärnprodukter och fokusområden.

Vi är stolta över att ha etablerat en balanserad och kommersiellt orienterad portfölj som noggrant tar hänsyn till risker, kort-, medel- och långsiktig lönsamhet och komplexitet. Vårt fokus för framtiden ligger på att utöka vår B2B-verksamhet och aktivt söka strategiska partnerskap för att stärka vårt nätverk med myndigheter, viktiga opinionsbildare och vetenskapliga institutioner. Dessa strategiska partnerskap är hörnstenen i vår proaktiva utlicensieringsverksamhet - de säkerställer att vår expertis konsekvent bidrar till den globala utvecklingen.

För att bli ännu mer effektiva och ändamålsenliga kommer vi att driva på digitaliseringen av vårt företag. Enligt vår digitala färdplan ska vi inrätta en centraliserad plattform för dataanalys och övervakning för att främja datadrivna beslut. Detta kommer att göra det möjligt för oss att få viktig information i realtid och agera proaktivt på grundval av detta. Vår digitala strategi omfattar även differentiering av orderutvecklingsprocesser och implementering av ett datahanteringssystem för att säkra affärskritiska affärsdata. Våra digitala initiativ gör det möjligt för oss att optimera våra affärsprocesser, öka vår konkurrenskraft och driva innovation.

Läs mer om medac

Historia

Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Från lokal distribution av nischprodukter till egen tillverkning av bioläkemedel: utforska medacs tillväxthistoria som börjar 1970.

Engagemang

Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Vårt företagsengagemang sträcker sig från hållbara leveranskedjor och miljöinitiativ till en mångsidig och uppskattande arbetsmiljö.

Ledarskap

Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Som ett privat företag som växer fram ur sektorn för små och medelstora företag följer vi en värdeorienterad ledningsstrategi som bygger på förtroende och partnerskap.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.