Urologi

Behandling av icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Urologi är ett fokusområde av största vikt för oss på medac. Vi har varit aktiva inom detta område nästan ända sedan vårt företag grundades på 1970-talet. Som ett internationellt växande läkemedelsföretag som arbetar för att förbättra människors hälsa, särskilt inom områden med stora terapeutiska behov, är vi inriktade på att utveckla en rad egenutvecklade produkter som tillgodoser ett antal olika ouppfyllda terapeutiska behov.
Behandling av icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Fokus på cancer i urinblåsan

Vårt arbete inom urologi är ett välbeprövat exempel på hur vi framgångsrikt fullföljer vårt uppdrag. Den terapeutiska nisch vi fokuserar på är icke-muskelinvasiv urinblåsecancer (NMIBC), särskilt den adjuvanta behandlingen i första linjen. Redan i slutet av 1800-talet observerade läkare att tumörerna hos vissa cancerpatienter krympte när de drabbades av hög feber orsakad av en bakterieinfektion. Detta banade väg för immunterapi av cancer, där behandlingar specifikt stimulerar kroppens eget immunsystem och hjälper det att bekämpa tumören - vilket i slutändan minskar tumörbördan.

Immunterapins födelse

Tuberkulosvaccinet Bacille Calmette-Guérin (BCG), som introducerades på 1920-talet, innehåller försvagade patogener av bovin tuberkulos. I studier på 1970-talet visade sig BCG även vara effektivt mot cancer i urinblåsan, en av de vanligaste tumörsjukdomarna i Europa. BCG utlöser en immunreaktion som inte är specifikt riktad mot tumören utan aktiverar kroppens immunsystem för att eliminera cancercellerna.

Instillationsterapi med medac

Instillationsbehandling av icke-muskelinvasiv blåscancer (NMIBC) har en lång tradition hos medac. Med två väletablerade läkemedel erbjuder vi ett dubbelt första linjens behandlingskoncept för adjuvant behandling av NMIBC. Med utgångspunkt i användarnas behov och för att öka deras personliga säkerhet utvecklade våra experter 1988 det första slutna instillationssystemet på marknaden.

Idag ingår vårt system som standard i våra substanser och det är mycket uppskattat för sin användarvänlighet och säkerhet av sjukvårdspersonal från hela världen.

Tillförlitlighet på en underförsörjd marknad

Genom att kontinuerligt utveckla vår expertis under många år har vi på ett tillförlitligt sätt kunnat förse den underförsörjda NMIBC-marknaden med preparat för alla riskklasser, vilket gör våra produkter tillgängliga för patienter i behov av dem.

Våra terapiområden

Reumatologi

Viktig reumatologisk behandling förbättrad

Reumatiska sjukdomar innebär en rad kroniska behandlingsbehov för ett brett spektrum av patienter. Genom att optimera en viktig behandling inom detta område har medac lyckats åstadkomma en betydande förbättring av patienternas livskvalitet.

Hematologi

Innovativa och livräddande behandlingsalternativ

Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac. För att hitta nya behandlingsmetoder för sällsynta sjukdomar tillgodoser medac kritiska behov inom hematologi och har utvecklat innovativa produkter för behandlingar före och efter stamcellstransplantation.

Onkologi

Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Onkologi har varit ett viktigt fokusområde och en hörnsten i medacs framgångssaga under hela vår företagshistoria. Vi har en stark, decennielång historia av tillförlitliga leveranser av läkemedel och stödjande behandlingar inom en rad onkologiska indikationer.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.