Onkologi

Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Onkologi har varit ett viktigt fokusområde och en hörnsten i medacs framgångshistoria under hela vår företagshistoria. Vi har en stark meritlista med årtionden av tillförlitliga leveranser av läkemedel och stödjande behandlingar inom ett brett spektrum av olika onkologiska indikationer. Förutom exceptionell tillverkningskapacitet har medac många års erfarenhet av marknadstillträde, distribution och försäljning.
Kvalitet och innovation för att stödja cancervården

Brett utbud av onkologiprodukter

Från nya läkemedelsformuleringar till målinriktade terapier - varje läkemedelsinnovation på medac baseras på vårt engagemang för effektivitet, säkerhet och för att förbättra den övergripande livskvaliteten för människor som står inför en cancerdiagnos. Vi är stolta över att gång på gång bidra till utvecklingen av de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för onkologer och deras patienter. Idag täcker vi ett brett spektrum av första-, andra- och tredjelinjeterapier för en rad olika onkologiska indikationer.

Högsta standard på produkter och tjänster

På medac har vi en portfölj med många olika behandlingar som tillgodoser de mycket varierande patientbehoven inom onkologi. Alla medacs produkter tillverkas i enlighet med europeiska kvalitetsstandarder och har bevisad säkerhet och effekt. Även om vissa av produkterna i sig har funnits länge sker en ständig innovation inom stödtjänster och följsamhetsinitiativ.

Öka den globala räckvidden

Genom den breda tillgängligheten och åtkomligheten för våra produkter bidrar vi till de globala ansträngningarna att göra viktiga onkologiska behandlingar tillgängliga för ett större antal patienter. På så sätt fokuserar vi också på initiativ eller samarbeten med andra företag och med forskarsamhället som ökar den globala räckvidden för våra läkemedel.

Våra fokusområden

Reumatologi

Viktig reumatologisk behandling förbättrad

Reumatiska sjukdomar innebär en rad kroniska behandlingsbehov för ett brett spektrum av patienter. Genom att optimera en viktig behandling inom detta område har medac lyckats åstadkomma en betydande förbättring av patienternas livskvalitet.

Urologi

Behandla icke tillgodosedda behov med urologiska terapier

Urologi är ett fokusområde av största vikt för medac. Vi har varit aktiva inom detta område nästan ända sedan starten av vårt företag och är inriktade på att utveckla en rad egenutvecklade produkter som tillgodoser en rad olika behandlingsbehov.

Hematologi

Innovativa och livräddande behandlingsalternativ

Hematologi är ett fokusområde av stor betydelse för medac. För att hitta nya behandlingsmetoder för sällsynta sjukdomar tillgodoser medac kritiska behov inom hematologi och har utvecklat innovativa produkter för behandlingar före och efter stamcellstransplantation.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.