Rapportering av biverkan eller reklamation

Rapportering av biverkan eller reklamation

Biverkningar rapporteras direkt till Läkemedelsverket. Reklamera läkemedlet hos ert inköpsställe, apoteken är skyldiga att ta emot samtliga reklamationer.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.