Ledarskap

Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

På medac är vi dedikerade till att göra verklig skillnad. Allt vi gör handlar om människor: våra patienter, partners, kunder och kollegor. Det som förenar oss är strävan efter vårt gemensamma mål. Tillsammans vill vi förbättra människors hälsa genom att göra behandlingar av högsta kvalitet tillgängliga för dem som behöver det.
Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Ledning baserad på förtroende och partnerskap

För vår vision följer vi en värdeorienterad, långsiktig global tillväxtstrategi. Och det är vår grundläggande övertygelse att det är de människor vi arbetar med som möjliggör vår framgång och utökar vår påverkan i världen. Som ett privatägt läkemedelsföretag med rötter i små och medelstora företag hedrar vi vårt arv: en jordnära inställning som omfattar tillförlitlighet, lösningsorientering och engagemang finns i vårt DNA. Och det återspeglas i vårt sätt att göra affärer och vårt sätt att leda.

Vi är övertygade om att verkliga framsteg endast kan göras genom samarbete på lika villkor: Därför lyssnar vi noga på behoven hos alla våra intressenter och medarbetare, och arbetar outtröttligt med framtidssäkrade lösningar - i en anda av förtroende och partnerskap.

Frank Lucaßen, CEO

"Vi följer en ärlig, entreprenöriell strategi. Alla på medac vet vad vi står för och vad vi strävar efter och bidrar till vår gemensamma vision med såväl passion som ambition. Med de bästa experterna från läkemedelsindustrin och vår djupt rotade visionära anda fattar vi rätt beslut för verklig påverkan på den globala hälso- och sjukvården. På vårt uppdrag utvecklar vi inte bara vår verksamhet - vi utnyttjar vår inre drivkraft för att vidareutveckla vår företagskultur och förblir alltid fast beslutna att tänja på gränserna för vad som är möjligt."

Frank Lucaßen, CEO för medac

Vi föl­jer en ärlig och entre­prenöriell strate­gi. Med vår star­ka exper­tis och visionära anda fat­tar vi de rät­ta besluten för att verk­li­gen påver­ka häl­so- och sjukvården.”

Frank Lucaßen, CEO för medac

Frank Generotzky, Chief Operating Officer

“At medac, it is our mission to make essential treatments available to those in need. A prerequisite for this is the punctual and reliable manufacturing of pharmaceutical products – and we can provide this from our European production sites. Our operations team works hard to ensure the best product quality for our patients. We are constantly striving for improvement, investing in optimising our processes, technical equipment, and employee expertise to achieve the highest quality and cost efficiency”.

Frank Generotzky, COO at medac

Det är vårt upp­drag att göra vik­ti­ga behan­dlin­gar till­gäng­li­ga. En förut­sät­tning för det­ta är punk­tlig och tillför­l­itlig tillverkn­ing — och det kan vi erbjuda.”

Frank Generotzky, COO at medac

Läs mer om medac

Historia

Regionalt förankrad: från Wedel till världen

Från lokal distribution av nischprodukter till egen tillverkning av bioläkemedel: utforska medacs tillväxthistoria som börjar 1970.

Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Upptäck vår kapacitet inom allt från produktutveckling, produktion och distribution till marknadsföring och globala samarbetsmöjligheter.

Engagemang

Ansvar, integritet och mångfald på Medac

Vårt företagsengagemang sträcker sig från hållbara leveranskedjor och miljöinitiativ till en mångsidig och uppskattande arbetsmiljö.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.