Informationsmaterial dermatologi

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder för våra produkter inom dermatologi.

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr

Metojectpen®/Metoject®
patientbroschyr (engelsk version) 

Metotab®
patientbroschyr

Metojectpen®
demopenna

Metojectpen®/Metoject®
resecertifikat

Metojectpen®/Metoject®
resenecessär