Evenemang

På den här sidan finner du senaste nyheter och evenemang där Medac kommer att delta.

 1. SSDV:s Vårmöte

  27 maj, 2020 - 29 maj, 2020

 2. EULAR 2020 (European league against rheumatism)

  3 juni, 2020 - 6 juni, 2020

 3. EAU 2020 (European Association of Urology)

  1 juli, 2020

 4. EBMT – Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation

  30 augusti, 2020 - 2 september, 2020

 5. SCR 2020 (Scandinavian Congress of Rheumatology)

  2 september, 2020 - 5 september, 2020

 6. DVSS (Dermatologi och Venereologi sjuksköterskor i Sverige) årsmöte

  17 september, 2020 - 18 september, 2020

 7. Reumadagarna

  23 september, 2020 - 25 september, 2020

Nyheter

Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox är en 2-stegs interaktiv hjälp till användning av EAU’s riktlinjer för icke-muskelinvasiv blåscancer. 1) Den ger användaren möjlighet att identifiera riskklassen av ytliga tumörer i urinblåsan med 6 diagnostiska faktorer, definierat i EAU’s riktlinjer. 2) Den länkar och visar kirurgiska och konservativa instillationsregimer, som rekommenderas för motsvarande EAU-tumörriskklass. Baserat på de nyaste riktlinjerna […]

Lomustin förbättrar överlevnaden för glioblastompatienter med metylerad MGMT promotor

En studie som först presenterades på SNO (Society for NeuroOncology) i november 2017 och leddes av Prof. Herrlingen, Bonn, har nu publicerats i Lancet. „Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3” (Lancet 2019;393:678-88) Den här studien kan ses som […]

Medac has received the Yellow Hand Award

Medac received the Yellow Hand Award for the second consecutive time during the European Conference Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is given by ESOP, European Society of Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is awarded to companies who ensure safe transportation and handling of cystostatics throughout the complete supply chain and was first given in […]

Medac ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser!