Om Medac Skandinavien

  • Verksamheten etablerades 1999 och drivs idag från regionkontoret i Malmö
  • Representationskontor i Varberg, Faxe och Oslo
  • Skandinaviska teamet består av 17 medarbetare som är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Island
  • Varje produktchef är specialiserad inom sitt terapiområde, där de har bred kompetens
  • Vi har även lokal kompetens inom logistik, marknadsföring, läkemedelssäkerhet och medicinsk rådgivning