Informationsfilm metotrexat

Informationsfilm metotrexat

Informationsfilm metotrexat

Instruktionsfilm

För dig som använder metotrexat
Video Poster image
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.