Vad gör jag vid brist på BCG?

Produktionsproblem gör att tillgången på BCG kommer att vara begränsad. Det är därför viktigt att använda BCG på strikta indikationer och använda alternativa behandlingar där evidens föreligger.

Nu finns svenska rekommendationer publicerade på Cancercentrums hemsida.

Klicka här för att läsa rekommendationerna.

Aktuell information om leveransbesked av BCG finner du här.